Prima Sailing najem plovil

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

1.1.1. SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PRIMA SAILING – CHARTER AGENCY je zaščitena blagovna znamka podjetja VEMSA D.O.O., Ozka ulica 7, Slovenska Bistrica, ki se preko spletnega portala www.prima-sailing.com ukvarja z oddajo plovil v najem, prodajo dodatne ponudbe navtičnih storitev, organizacijo jadranj, jadralskih tečajev, skiperskih tečajev in tečajev za pridobitev ustreznih listin za upravljanje čolnov, jadrnic, jaht. Obenem svetujemo in pomagamo pri izbiri vašega dopusta, počitniških destinacij in se za vas vedno potrudimo po najboljših močeh.

Podjetje Vemsa d.o.o. je posrednik med uporabnikom – najemnikom charter storitev in ponudnikom charter storitev.

Kdorkoli uporablja omenjeni spletni portal, se v celoti strinja z naslednjimi pogoji:

 • zaupnost in varovanje osebnih podatkov
 • splošni pogoji in pogoji uporabe
 • da z naročilom preko portala www.prima-sailing.com vstopa s ponudnikom podjetjem Vemsa d.o.o., kakor tudi s pogodbenim partnerjem – posameznim ponudnikom charter storitev, v pogodbeno razmerje, kjer jamči, da je za urejanje dokumentov posredoval izključno pravilne, popolne in ne dvoumne osebne podatke in informacije, ki so potrebni za sklenitev pogodbe o najemu plovil in za urejanje ostale administracije v zvezi s tem

Stranka - uporabnik portala je dolžan spremljati in biti seznanjen s splošnimi pogoji, katere lahko podjetje Vemsa d.o.o. spremeni brez predhodne najave kadarkoli.

Splošni pogoji in pogoji uporabe v celoti predpisujejo pravila, ki so povezana z najemom plovil in ostalih navtičnih storitev.

1.1.2. AVTORSKE PRAVICE

Podjetje Vemsa d.o.o. si pridržuje lastninske in avtorsko pravice na portalu www.prima-sailing.com glede vsebine, tekstov, navodil, fotografij, grafike, skic itd., kakor same grafične postavitve internetne strani. Prepovedano je vsakršno kopiranje, prepisovanje, razmnoževanje in uporaba celotne vsebine za kakršnekoli komercialne ali nekomercialne namene. V kolikor posameznik želi karkoli od tega za svoje osebne potrebe, potrebuje pisno soglasje lastnika.

Vse kršitve bodo sodno preganjane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah (UL RS).

1.1.3. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Podjetje Vemsa d.o.o. izjavlja in poudarja, da je s svojim portalom www.prima-sailing.com le posrednik med najemnikom plovila in med ponudnikom plovil – charterjem, zato ne more jamčiti za 100 % pravilnost in resničnost objavljene vsebine, informacij, cen, dodatkov, fotografij, raznih akcij ipd., ker uporablja tiste informacije, ki so mu dane od ponudnikov charter storitev.

Uporabnik portala www.prima-sailing.com je seznanjen, da vsled naštetega ne more šteti za odgovorno podjetje Vemsa d.o.o., njenih zaposlenih ali pogodbenih agentov, niti ne more zahtevati kakršnihkoli nadomestil, odškodnin, zamenjav, povrnitve raznih škod ali stroškov pravnega zastopanja , ki bi morebiti nastale zaradi uporabe portala www.prima-sailing.com , razen v primeru, da se dokaže namerna zloraba lastnika.

Podjetje Vemsa d.o.o. tudi ne more pokrivati ali odgovarjati za škodo, nevšečnosti in posledice, ki bi nastale s prekinitvijo delovanja portala www.prima-sailing.com , ki bi bila posledica dejanja in krivde tretjih oseb, nedelovanja in prekinitve telekomunikacijskih omrežij, padec internetne povezave, če ni električne energije, če so težave s hekerskimi vdori ali virusi, ali da zaradi najrazličnejših vzrokov ni dostavljena internetna pošta – v vseh naštetih in podobnih primerih podjetje Vemsa d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti do uporabnikov portala www.prima-sailing.com , kakor tudi ne do pogodbenih partnerjev – ponudnikov charter storitev.

1.1.4 IZJAVA O ZAUPNOSTI IN VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV

Podjetje Vemsa d.o.o. izjavlja, da se z uporabo portala www.prima-sailing.com in njegovih aplikacij zbirajo podatki o uporabnikih, kadar se sklene pogodbeno razmerje, ali pa se uporabniki sami preko obrazcev prijavijo na pošiljanje e-pošte, ki je lahko informativna in/ali propagandna. Podjetje Vemsa d.o.o. zbira podatke izključno za opravljanje administrativnih del v zvezi z najemom plovil in ostalih navtičnih storitev in zaradi izboljšanja poslovanja in informiranja med ponudniki in uporabniki portala. Zato so uporabniki seznanjeni, da lahko podjetje Vemsa d.o.o. v vsakem primeru posreduje vse podatke ponudniku charter storitev, da se lahko sklene pogodba o najemu plovila in nakupu ostalih navtičnih storitev.

Tovrstni podatki so lahko osebni podatki in vsebujejo naslednje informacije:

 • ime in priimek uporabnika
 • naslov
 • naslov e-pošte
 • telefonska številka
 • za podjetja ID za DDV
 • rojstni podatki
 • podatki o osebnih dokumentih (potni listi, osebne izkaznice, dokumenti za voditelje čolnov)

Zbirajo pa se lahko tudi neosebni podatki, ki ne identificirajo posameznega končnega uporabnika:

 • URL spletne strani – Uniform Resurce Locator
 • vrsta brskalnika
 • IP naslov – Internet Protocol

Podjetje Vemsa d.o.o. izjavlja, da s pridobljenimi osebnimi podatki ravna izredno skrbno in varovalno in strogo samo v svoje propagando – komercialne namene in za sklepanje pogodb. V nobenem primeru ne bodo odstopljeni tretjim osebam. Žal pa podjetje Vemsa d.o.o. ne more zagotavljati 100 % varnosti pred morebitnimi hekerskimi nepooblaščenimi vdori v njegove elektronske baze podatkov, škodljivo delovanje tretjih oseb, ki takšne informacije nepooblaščeno prejmejo, uporabijo, ali odtujijo, čeprav se podjetje Vemsa d.o.o. trudi v najvišji meri skrbeti glede varnosti in uporablja varnostne tehnologije za zaščito.

Uporabnik, ki uporablja spletni portal www.prima-sailing.com , je seznanjen s prej naštetimi dejstvi in jih z uporabo le-tega tudi sprejema.

Uporabnik, ki se je kadarkoli vpisal, ali je s podjetjem Vemsa d.o.o. sklepal pogodbo, lahko kadarkoli pisno zahteva, da se njegovi podatki odstranijo iz vseh baz, oziroma, da mu več ne pošiljamo propagandno – komercialnih sporočil fizično, ali po e-pošti.